alikvotni ton


alikvotni ton
• aliquot tone

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • tón — a m (ọ̑) 1. zvok določene višine, trajanja, jakosti in barve: zaigrati, zapeti ton; znižati, zvišati ton; dolg, kratek ton; glasen, tih ton; nizek, visok ton; jakost tona; melodija iz osmih tonov 2. vsaka od barv iste barvne osnove, ki se od… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika